Wednesday, June 15, 2016

ΜΥΘΟΣ ΕΝ ΕΙΚΟΣΙΣ -- ΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΤΕΙΝΕΙ ΝΑΖΙΣΤΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΣΩΝ ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΙ ΜΗ ΕΥΗΘΗ ΠΡΑΓΡΑΜΑΤΑ. ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΕΧΩ ΥΜΙΝ ΕΡΙΚΟΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΝΑΖΙΣΤΑΣ. ΟΥΚ ΕΔΥΝΑΜΗΝ ΘΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΩΙ YOUTUBE ΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΙΟ ΕΧΕΤΕ ΤΑΣΔΕ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.(ΕΔΕΙ ΓΡΑΨΑΙ οὔ)


Ο ΕΝ ΜΕΣΩΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΕΡΙΚΟΥ ΜΗΤΕΡΑ 

ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΙΣ ΙΜΑΤΙΟΥΡΓΟΣ;

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΝ ΟΡΘΗ; ΙΣΩΣ ΑΜΕΙΝΟΝ ΑΝ ΕΙΗ <<ΕΠΟΙΕΙ>>ΜΑΝΘΑΝΟΥΣΙΝ ΤΙ ΓΙΓΝΕΤΑΙΤΙ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ;

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΙ ΠΟΤΕ ΟΝΤΩΝ

ΤΙ ΝΥΝ;
ΕΡΙΚΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΝ


ΛΕΓΕΙ Ο ΙΜΑΤΙΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΙΚΟΣ ΚΙΝΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟΝ
ΤΕΘΝΗΚΩΣ ΔΙ' ΟΛΙΓΟΥ ΕΣΤΑΙ
ΠΕΤΟΜΕΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ


(*εἰμί)


ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΟΥ


3 comments:

 1. Excellent, some mistakes because of rush.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΕΧΩ ΥΜΙΝ καὶ οὐχὶ ΗΜΙΝ.

  Hot out there, generally when οὐ is at the end we use οὔ, δίχα μέντοι ὀξείας κεῖται ἐν ἄλλαις καταστάσεσιν. Ἰδὲ Πλάτωνος Κρατύλον «τότε [67a] γὰρ αὐτὴ καθ’ αὑτὴν ἡ ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δ ̓ οὔ.»

  ἕνα ζῦθον ἀντιβολῶ. Ἡ λέξις ἀντιβολέω μετ’ αἰτιατικῆς πρέπει μᾶλλον τοῖς προσέταις ἢ τοῖς ὑφ’ ἑτέρου τινός τι δεομένοις (καὶ μάλιστα διὰ καταβολῆς χρημάτων). Εἰ μὴ ἄρα προσέτης ποτὲ ἐτύγχανε ὢν καὶ ἔθους ἕνεκα γράφεις αὐτὸν οὕτω λέγοντα...

  Αἵματος οὖν. Hmmmm not sure.

  ΚΙΝΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟΝ καὶ ὄχι ὅπλο. ΗΟΠΛΟΝ ἤν σοι βέλτιον φαίνηται κατὰ τὸ ἀρχαιότερον, ἐπεὶ οὕτω συνᾴδει τοῖς ἐν ἐπιγραφαῖς γράμμασιν (πολλαχοῦ ἕως καὶ τοῦ Ρ´ bc). Ἂν οὔ, λεκτέον μέν. Εὖ γε τῆς προσθήκης τῆς ὑπογεγραμμένης παρὰ τὰ γράμματα.

  ἱματιουργός... ἱματουργός... ἱμάτιον ἢ εἷμα (ἰδὲ κακοείμων, λευχείμων καὶ τὰ τοιαῦτα) from ἵημι, ἢ καὶ ἔνδυμα (ὅ κεύθει>δωρ. κιθὼν>χιτών) ἢ λώπη... ἡ λέξις καθόλου ταλασιουργός οἶμαι εἶναι ἐν χρήσει, ἀλλὰ καὶ ἡ... σὴ οὐδαμῶς πλημμελής. Ἐδόκει μοι ὅτι ἑώρακά που αὕτην, τοσοῦτο ἐμμελῶς ἔχει.

  ΤΕΘΝΗΚΩΣ ΔΙ' ΟΛΙΓΟΥ ΕΣΕΤΑΙ >> ἔσται.

  Λέγωμεν ὅτι εἰμι >> εἰμί. Παροξύτονόν ἐστι καὶ τὸ «ΕΣΤΙ» δισύλλαβον ἄρα ἡ ὀξεία ἐμμένει τῇ λέξει.

  It’s always a pleasure to read attic subtitles and this made my day pal, you keep a really high level and I’m sure whatever you post is worth reading.

  ReplyDelete
  Replies
  1. χαριν σοι οιδα πολλην, ηδεως ανεγνων τα υπο σου γεγραμμενα. σου χαιροντος και επαινουντος, καγω χαιρω. διορθωσω τα σφαλματα.

   > προσετης > προσαιτης?

   ειδον εν τωι λεξικωι παρα Αριστωφανει κεισθαι:
   "εἴπ΄, ἀντιβολῶ, τί ἔστι"
   και ουτως εγραψα. πως σου ειποις αν?

   > μαλιστα, οπλοΝ, ωιδή τι νεοελληνικη επλανησε με. η "Υποσχέσου" (υπόσχου) Νικηφόρου: "σου έχω δώσει μέγα όπλο..." - δέδωκα σοι μέγα όπλοΝ...

   >περι του τονουν πολλακις αμαρτανω ουποτε καλως μαθών τους κανονας.

   επίσκεψαι και τον αυλωνα μου εν τωι Youtube.
   και, εαν μη πραγματα σοι παρεχηι, γραψον ονομα τι, ψευδον η ου, ου διαφερει, μονον ινα ειδω σε ειναι ταυτον ανθρωπον οταν, η εαν, αυθις γράφηις.

   Delete
  2. Ναί, προσαίτης/ἐπαίτης (τί περ εἶχον ἐν νῷ δίς τε γράψας, νὴ Δία, οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν)!
   Ὀκνῶ ἔγωγε συνδεῖσθαι μετὰ τοῦ ἐμοῦ λογαριασμοῦ (account), ὅτι ἀποκάμνω διατρίβων, καίπερ οὐδὲν κέρδος ὡς εἰκὸς τὰ κ´ δευτερόλεπτα (sec)... Εὖ οἶδα, no comment!
   Ἐὰν συνδεδεμένος ἦν ἀντὶ αὕτην ταύτην ἑώρας νυνὶ ἄν κἀγὼ βελτίων ᾐσθανόμην.

   Ἡ λέξις ἀντιβολῶ ὡς καὶ τὸ L&S γράφει ἱκετεύειν πῃ σημαίνει, οὕτω καὶ πολλαχοῦ πολλαχῇ Πλούταρχος οἷον ἐν ΑΙΜΙΛΙΩι ΠΑΥΛΩι 23 «ὠδύρετο πρὸς τοὺς φίλους ὡς τῶν Ἀλεξάνδρου τοῦ μεγάλου χρυσωμάτων ἔνια τοῖς Κρησὶ διερριφὼς ὑπ' ἀγνοίας, καὶ παρεκάλει τοὺς ἔχοντας ἀντιβολῶν καὶ δακρύων ἀμείψασθαι πρὸς νόμισμα.», Πελοπίδι 18,4, Δημοσθένης ΚΑΤ' ΑΦΟΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «...δέομαι οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ,...»
   ἀλλαχοῦ «ἱκετεύω, ἀντιβολῶ πρὸς παίδων, πρὸς γυναικῶν, πρὸς τῶν ὄντων ἀγαθῶν ὑμῖν» (20). Καὶ Ἀριστοφάνης «Ἀλλ' ἀντιβολῶ πρὸς τῶν γονάτων σ', Εὐριπίδη, δός μοι ῥάκιόν τι τοῦ παλαιοῦ δράματος.» (Ἀραχνεῖς 4,15)...

   Περὶ γοῦν τῶν ἐγκλιτικῶν, ἃ ἐκ δὴ αἰτίας τῷ ὄντι ἀδήλου, ἧττον μὲν ὑμῖν τοῖς ἀλλοδαποῖς ἔνδηλά ἐστι κατάδηλον δὲ ἡμῖν ἂν τὸν συντάξαντα Ἕλληνα ᾖ ἢ οὔ.
   Ἔστω τὸ ψευδόνυμόν μου ὁδοιπόρος. Ἐλπίσωμεν τοίνυν ὀλίγα ἔσεσθαι τὰ ἀγνοήματα...

   Delete